STUDIO 191
>
Art & Auction Magazine, November 1990
Art Direction, Editorial Design
Art & Auction Magazine, November 1990
Art Direction, Editorial Design
Art & Auction Magazine, November 1990
Art Direction, Editorial Design
Art & Auction Magazine, November 1990
Art Direction, Editorial Design
Art & Auction Magazine, October 1990
Art Direction, Editorial Design
Art & Auction Magazine, October 1990
Art Direction, Editorial Design
Art & Auction Magazine, October 1990
Art Direction, Editorial Design
Art & Auction Magazine, September 1992
Art Direction, Editorial Design
Art & Auction Magazine, September 1992
Art Direction, Editorial Design
Art & Auction Magazine, September 1992
Art Direction, Editorial Design
Art & Auction Magazine, October 1992
Art Direction, Editorial Design
Art & Auction Magazine, October 1992
Art Direction, Editorial Design
Art & Auction Magazine, October 1992
Art Direction, Editorial Design